Termeni și condiții

BUCHAREST BUSINESS INSTITUTE – UN WEBSITE AL BUCHAREST BUSINESS EDUCATION SRL 

 

Termeni și condiții pentru website și servicii („T&C”)

Acest website este proprietatea BUCHAREST BUSINESS EDUCATION SRL („Bucharest Business Education”). Prin utilizarea prezentului website vă exprimați înțelegerea și acordul de a vă supune acestor termeni și condiții („T&C”). În cazul în care nu sunteți de acord cu oricare parte din acești T&C, vă rugăm să nu utilizați acest website și să părăsiți imediat orice pagină a acestuia. Utilizarea în continuare a acestui website reprezintă acordul Dvs. față de toți termenii, toate condițiile și notificările, precum și față de orice alte amendamente sau modificări ale acestora, realizate în orice moment.

T&C se aplică prezentului website, aplicațiilor mobile și de asemenea, după caz, celorlalte servicii oferite de Bucharest Business Education, inclusiv oricărui eveniment/oricăror evenimente promovate pe acesta (denumite, împreună cu website-ul „Serviciile”) și prezintă termenii, condițiile și notificările în baza cărora sunt oferite Serviciile, inclusiv, dar fără a se limita la utilizarea prezentului website între Bucharest Business Education și Dvs. în momentul în care vizitați și/sau achiziționați participarea la un curs, training sau vă înscrieți și/sau participați la orice eveniment(e) organizat(e) de Bucharest Business Education.  Bucharest Business Education își rezervă dreptul de a adapta, actualiza, transforma și/sau modifica T&C sau Politica de Confidențialitate și website-ul sau de a introduce  pagini, opțiuni, servicii, funcții și/sau caracteristici noi. Termenul ,,website” va include toate cele de mai sus, dacă nu se specifică altfel.

Serviciile noastre vă sunt oferite cu condiția acceptării, de către Dvs., fără nicio modificare, a termenilor, condițiilor și notificărilor conținute în acesta. Utilizarea în continuare a Serviciilor, de către Dvs., constituie acordul Dvs. deplin față de toți termenii, condițiile și notificările și față de orice modificări ulterioare. Confirmați și sunteți de acord să respectați T&C, împreună cu Politica de Confidențialitate pusă la dispoziție pe acest website, precum și orice alte instrucțiuni pe care Bucharest Business Education le-ar putea emite în completare în orice moment.

 

Utilizarea Serviciilor

Înregistrarea pe website: nu este obligatorie înregistrarea Dvs. pe website pentru a putea accesa și utiliza anumite funcții ale Serviciilor. În cazul în care optați să vă înregistrați pentru Servicii, sunteți de acord să furnizați și să mențineți informații reale, corecte, actuale și complete cu privire la Dvs., solicitate prin formularul de înregistrare pentru Servicii. Datele de înregistrare și alte informații referitoare la Dvs. sunt reglementate prin T&C, prin Politica noastră de Confidențialitate și prin lege. În cazul în care aveți vârsta sub 16 ani, nu sunteți autorizat să utilizați Serviciile, cu sau fără înregistrare. În plus, în cazul în care aveți vârsta sub 18 ani, puteți utiliza Serviciile, cu sau fără înregistrare, numai cu aprobarea unui părinte sau tutore.

Confirmați și sunteți de acord, inclusiv, dar fără a vă limita la următoarele: (a) să respectați toate notificările, îndrumările, regulile și instrucțiunile privind utilizarea Serviciilor, emise de Bucharest Business Education în orice moment, inclusiv, dar fără a se limita la toți termenii și condițiile specifice care reglementează utilizarea unor aspecte concrete ale Serviciilor și orice amendamente și modificări, reguli de funcționare, îndrumări sau politici care ar putea fi publicate în orice moment de Bucharest Business Education; (b) să vă încadrați în toate legile și reglementările aplicabile, cu ocazia utilizării Serviciilor; (c) după caz, să nu comunicați și să nu dezvăluiți numele Dvs. de utilizator și/sau parola de acces niciunei alte părți; (d) să nu pretindeți că sunteți altă persoană fizică sau juridică și să nu faceți declarații false sau să denaturați în alt fel afilierea Dvs. cu orice persoană fizică sau juridică; (e) să nu încărcați și să nu distribuiți în niciun fel fișiere despre care aveți cunoștință sau motive pentru a suspecta că ar conține viruși, fișiere corupte sau orice alt software, programe, macro-uri sau fișiere similare, care ar putea interfera în mod negativ cu Serviciile; sau să nu întreprindeți nicio acțiune care ar putea da naștere sau impune o sarcină sau obligație nerezonabilă sau disproporționat de mare asupra website-ului; (f) să nu colectați și utilizați informații în scopul transmiterii de publicitate nesolicitată sau în alte scopuri nesolicitate; (g) să nu utilizați Serviciile în scop ilegal; (h) după caz, în situația în care obțineți acces la lista altor participanți sau în orice alt context, să nu publicați sau transmiteți corespondență de tip „spam” și să nu vă angajați în nicio distribuție de mesaje email nesolicitate în masă sau să transmiteți orice publicitate nesolicitată, sub nicio formă; (i) după caz, să nu publicați, promovați sau transmite informații prin Servicii, care ar putea reprezenta o încălcare față de drepturile oricărui terț, în baza legii, inclusiv, dar fără a se limita la drepturi de autor, brevete, mărci de comerț, secrete comerciale sau drepturi de proprietate intelectuală sau drepturi de publicitate sau confidențialitate ale oricărui terț; (j) să nu copiați, modificați, realizați lucrări derivate, inginerie inversă, montare inversă și să nu încercați în alte moduri să descoperiți codul sursă al niciunui software utilizat în legătură cu Serviciile.

Bucharest Business Education își rezervă dreptul de a dezvălui orice informații pe care le consideră necesare pentru îndeplinirea oricărei legi aplicabile, procedeu juridic sau solicitare guvernamentală, sau să editeze, să refuze publicarea sau să elimine orice informații ori materiale, complet sau parțial, la alegerea exclusivă a Bucharest Business Education.

 

Utilizarea website-ului în scopuri necomerciale

Dacă nu se specifică altfel, website-ul va fi destinat exclusiv pentru folosința Dvs. personală, fără scop comercial. Nu aveți permisiunea de a copia, distribui, transmite, afișa, realiza, reproduce, publica, licenția, realiza lucrări derivate sau materiale, transfera sau vinde niciun fel informații, software, produse sau servicii obținute de pe website. Fără permisiunea prealabilă, expresă, scrisă a Bucharest Business Education, nu puteți realiza „meta-căutări” pe website, trimite, sau dispune trimiterea vreunei solicitări automate de niciun fel către website și nu nici puteți utiliza Serviciile în scop comercial.

 

Utilizarea restricționată a website-ului

Confirmați și sunteți de acord să nu utilizați website-ul în niciun scop ilegal sau interzis prin T&C. Nu puteți utiliza website-ul în niciun fel care ar putea dăuna, dezactiva, supraîncărca, sau afecta niciun/o website(uri), rețea(ele) conectată(e) la website sau interveni în utilizarea și folosința niciunui Serviciu de către nicio altă parte. Nu aveți permisiunea de a încerca să obțineți acces neautorizat la website, alte conturi, sisteme sau rețele digitale conectate la website, prin hacking, căutarea parolei sau prin orice alte mijloace legale sau ilegale. Nu aveți permisiunea de a obține sau de a încerca să obțineți nici un material sau informații, prin niciun mijloc care nu vă sunt puse la dispoziție în mod intenționat pe website.

 

Suspendarea sau întreruperea accesului 

Se înțelege și se convine că Bucharest Business Education își rezervă dreptul, la alegerea sa exclusivă, să restricționeze, să suspende sau să vă întrerupă accesul la website și la serviciile aferente sau la orice parte a acestora în orice moment, fără vreo înștiințare prealabilă. Odată cu întreruperea accesului Dvs. la website, dreptul de utilizare a website-ului va înceta imediat. Bucharest Business Education nu va avea nicio obligație de a menține vreun conținut.

 

Conectare și conexiuni la website-urile terților 

În cazul în care orice parte ar dori să insereze un hyperlink la website (sau la orice parte a acestuia) în orice website(-uri) sau pagină(i) web ale acestora sau să realizeze funcții de reflectare („mirror”) pentru orice material conținut pe website pe orice alt server, este necesară permisiunea prealabilă scrisă a Bucharest Business Education.


Website-ul poate conține/ cuprinde conexiuni la website-uri ale terților („TPS”). TPS se pot afla sau nu sub controlul Bucharest Business Education. Drept urmare, Bucharest Business Education nu își poate asuma niciun fel de responsabilitate pentru conținutul sau consecințele rezultate din accesarea oricărui(or) website(-uri) conectat(e), inclusiv, dar fără a se limita la orice conexiuni conținute într-un TPS sau orice modificări ori actualizări ale unui TPS. Confirmați și sunteți de acord că Bucharest Business Education nu este ținută responsabilă pentru niciun conținut sau webcasting sau orice formă de transmisiune primită de la niciun TPS, iar Brand Emotion nu este responsabilă pentru nicio situație de funcționare necorespunzătoare a unui TPS.

 

Bucharest Business Education vă pune la dispoziție conexiunea(ile) numai pentru facilitare, iar includere oricărei(or) conexiuni nu reprezintă automat faptul că Bucharest Business Education recomandă site-ul(-urile) respective sau orice asociere cu operatorul(ii) acestora. Înțelegeți că purtați responsabilitatea pentru consultarea și respectarea declarațiilor și condițiilor de confidențialitate postate pe respectivul TPS.

 

Organizatorul principal al cursurilor si trainingurilor

Bucharest Business Education („Organizatorul”) este principalul organizator al evenimentului(elor) promovat(e) prin acesta, pe website. Bucharest Business Education este o societate cu răspundere limitată de drept privat, înființată în conformitate cu legislația din ROMÂNIA și înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului din ROMÂNIA, având CUI 41574647.

 

Vânzări și rezervări pentru evenimente 

Toate vânzările în legătură cu evenimentele organizate de Bucharest Business Education fac obiectul T&C și Politicii de Confidențialitate. În orice moment, în cazul în care nu sunteți de acord cu acestea și/sau nu consimțiți condițiile contractuale prevăzute, vă rugăm să încetați accesarea sau utilizarea Serviciilor disponibile pe sau prin intermediul prezentului website. În momentul în care cumpărați sau vă înscrieți pentru orice eveniment(e) organizate de Bucharest Business Education, vă exprimați acordul deplin și explicit de a respecta și a fi ținuți prin T&C și prin Politica de Confidențialitate.

Bucharest Business Education își rezervă dreptul de a modifica T&C și Politica de Confidențialitate, cu sau fără notificare prealabilă. Orice T&C modificați sau completați ulterior vor fi publicați pe acest website. Prin urmare, vă rugăm să verificați website-ul nostru periodic și în special de fiecare dată înainte de a utiliza și/sau achiziționa orice de pe website-ul nostru sau de a utiliza oricare dintre Serviciile noastre.

 

Condiții speciale 

Toate comenzile fac obiectul condițiilor de disponibilitate și acceptabilitate de către Bucharest Business Education. Bucharest Business Education își rezervă dreptul de a accepta sau respinge orice comandă, fără nicio justificare pentru această decizie. 

Prețurile evenimentelor/cursurilor/trainingurilor, promoțiile și reducerile se pot modifica în perioada de promoții și pot diferi de la un eveniment/curs/trainig la altul, la libera alegere a Bucharest Business Education. Nu se acordă rambursări și nu se acceptă reclamații în legătură cu nicio modificare a prețurilor evenimentelor/cursurilor/trainingurilor, inclusiv, dar fără a se limita la prețuri promoționale, reduceri sau orice oferte speciale.

Se înțelege că nu vor fi acordate rambursări pentru neprezentare. Prin efectuarea de tranzacții pe acest website, atestați că aveți cel puțin vârsta de 18 ani sau 16 ani, cu acord parental și înțelegeți acești T&C. Orice încălcare a T&C poate rezulta în invaliditatea achiziției și/sau inclusiv refuzarea accesului Dvs. la evenimentul/cursul/trainingul respectiv.

Cele mai multe dintre evenimentele noastre sunt recomandate și restricționate pentru participanții cu vârsta de cel puțin 18 ani, având în vedere complexitatea subiectelor și nivelul ridicat al discuțiilor purtate, care ar putea fi dificil de înțeles de către unii dintre participanți, în special cei tineri. În circumstanțe speciale și la alegerea reprezentanților Bucharest Business Education, participanții cu vârsta sub 18 ani pot fi admiși la un eveniment.

După confirmarea comenzii Dvs., nu vor fi acordate rambursări și/sau schimburi în niciun caz. Revânzarea la orice preț este interzisă. Bucharest Business Education își rezervă dreptul de a anula orice transfer sau revânzare și de a refuza intrarea pentru asemenea cazuri.

Biletele de participare la evenimente/cursuri/traininguri sunt destinate a fi folosite exclusiv de către Dvs. sau de societatea Dvs., neputând fi revândute sau transferate în niciun caz pentru câștig comercial, inclusiv, dar fără a se limita la utilizarea în cadrul oricărei promoții sau competiții, fără acordul prealabil scris al Bucharest Business Education. În eventualitatea unei revânzări sau încercări de revânzare a oricăror bilete sau a oricărei încălcări a acestor T&C, ne rezervăm dreptul de a anula respectivele bilete, cu efect imediat. De asemenea, ne rezervăm dreptul de a anula orice achiziție de bilete realizată de către orice persoană sau firmă despre care considerăm, în mod rezonabil, că este asociat(ă) cu orice broker sau bișnițari de bilete. Bucharest Business Education nu poartă responsabilitatea pentru niciun bilet pierdut sau furat. În condiții speciale, Bucharest Business Education poate înlocui unele dintre aceste bilete, în funcție de cazul particular. Înlocuirea se poate realiza cu condiția achitării unui comision de înlocuire.

Bucharest Business Education poate accepta transferul unui bilet de participare cumpărat către un nou participant nominalizat, sub rezerva unei notificări scrise transmise subscrisei, cu indicarea datelor complete de contact pentru noul participant nominalizat, nu mai târziu de 14 zile lucrătoare înainte de începerea evenimentului. Se poate percepe un comision de administrare. În unele situații, Bucharest Business Education vă poate permite să transferați plata într-un cont pentru evenimentul următor. Vă rugăm să luați legătura cu Bucharest Business Education, pentru asistență în această privință.

Biletele vor fi transmise în format electronic, prin email la adresa de email comunicată de către cumpărător.

 

Condiții specifice în legătură cu accesul și înscrierea pentru un eveniment 

Bucharest Business Education, conducerea și angajații acesteia nu vor fi ținuți responsabili pentru niciun deces, vătămare corporală, pierdere sau daună, indiferent de modul în care acestea s-au produs în amplasament și nu vor fi răspunzători pentru nicio reclamație, pretenție, rambursare sau schimb, indiferent de motiv, inclusiv, dar fără a se limita la cele având legătură cu Serviciile, amplasamentul, sau anularea sau amânarea Serviciilor.

Nu este permisă realizarea de fotografii, înregistrări audio sau video pe durata unui eveniment decât dacă Bucharest Business Education informează altfel. Evenimentele noastre au cod vestimentar impus participanților, iar în funcție de eveniment, codul este smart casual sau mai elegant.

Bucharest Business Education poate utiliza imaginea sau reprezentarea clientului în orice redare live sau înregistrare video, fotografie, imagine sau material publicitar sau website.

Se înțelege și se convine că, în timp ce cursul/trainingul/prezentarea în cadrul unui eveniment se face cu acordul Bucharest Business Education, Bucharest Business Education nu își asumă nicio responsabilitate pentru corectitudinea sau caracterul adecvat al vreunei informații comunicate în cadrul evenimentului de către orice speaker/trainer/profesor/invitat, iar punctul de vedere al acestora reprezintă opinii proprii, nefiind în mod obligatoriu împărtășite de Bucharest Business Education. De asemenea, Bucharest Business Education poate adăuga, retrage sau înlocui orice speaker/trainer/profesor/invitat și/sau modifica programul, orele de prezentare, aranjamentul în sală și numărul participanților comunicate, fără notificare prealabilă. Bucharest Business Education vă va transmite o înștiințare scrisă prin e-mail cu privire la modificări. Bucharest Business Education nu va fi responsabilă pentru nicio întârziere și/sau netransmiterea către Dvs. a oricăror informații și/sau servicii actualizate, care sunt consecința faptului că nu ați transmis o adresă de email valabilă și date de contact corecte.

Bucharest Business Education nu acceptă și nu va tolera niciun fel de hărțuire față de participanții la eveniment, sub nicio formă și ne așteptăm ca toți participanții să se comporte într-o manieră civilizată, profesională și corespunzătoare. Orice participanți la oricare dintre evenimentele noastre, care nu respectă aceste reguli, ar putea fi sancționați sau excluși de la eveniment, fără rambursare, la alegerea organizatorilor evenimentului. 

 

Verificări de securitate la amplasament 

Participantul este de acord să se supună oricărei verificări rezonabile pentru orice obiecte interzise, inclusiv, dar fără a se limita la arme, substanțe controlate, periculoase și ilegale și dispozitive de înregistrare.

Bucharest Business Education își rezervă dreptul de a refuza intrarea, inclusiv de a solicita excluderea din cadrul amplasamentului al participanților la orice eveniment, pentru orice comportament considerat inacceptabil sau pentru orice situație de nerespectare a T&C.

 

Rambursări și modificări

Această parte a T&C este relevantă pentru situația nefericită în care un eveniment trebuie să fie amânat, anulat sau înlocuit cu un alt eveniment din orice motiv. Bucharest Business Education poate anula un eveniment din orice motiv, prin înștiințare scrisă transmisă către Dvs.

În situația puțin probabilă a anulării unui eveniment, răspunderea Bucharest Business Education va fi limitată la valoarea taxei de înscriere/participare achitate, rămasă după ce comisioanele de prelucrare a cardului de credit și a plății au fost deduse. Cu toate acestea, Bucharest Business Education nu își asumă nicio responsabilitate pentru nicio pierdere sau daună, ca urmare a înlocuirii, modificării, anulării sau amânării unui eveniment. Bucharest Business Education nu își va asuma niciun fel de răspundere în situația în care un eveniment este anulat, reprogramat sau amânat, ca urmare a unui caz fortuit, forță majoră, eveniment neprevăzut sau orice altă situație care face ca desfășurarea unui eveniment să fie nepractică, ilegală sau imposibilă. În sensul prezentei clauze, cazul fortuit va include, dar nu se va limita la următoarele: război, incendiu, grevă, condiții meteorologice extreme sau alte urgențe.

Consimțiți că nu veți avea dreptul și că nu veți pretinde o rambursare decât în strictă conformitate cu prezenții T&C și la alegerea Bucharest Business Education. Ca regulă generală, toate achizițiile de bilete pentru evenimentele Bucharest Business Education sunt nerambursabile în întregime, după o perioadă de reflecție de 14 zile sau cu 14 zile înainte de începerea evenimentului, oricare dintre acestea intervine prima. Orice rambursare prelucrată în urma unei solicitări poate face obiectul unui comision de administrare. În cazul în care cererea de anulare este aprobată cu succes, Bucharest Business Education poate percepe un comision de anulare în cuantum de treizeci la sută (30%) din valoarea tarifului de participare.

Vă rugăm să luați legătura cu Bucharest Business Education pentru a solicita modificarea numelor.

 

Înlocuirea speakerului/ trainerului/ profesorului/ invitatului

Împrejurări dincolo de controlul Bucharest Business Education ar putea impune înlocuirea speakerului/ trainerului/ profesorului/ invitatului, modificarea subiectului ori anularea evenimentului. Ca atare, Bucharest Business Education își rezervă dreptul de a schimba sau modifica speakerul/ trainerul/ profesorul/ invitatul și/sau subiectele comunicate, în cazul în care acest lucru este necesar, fără nicio răspundere din partea Dvs. Orice înlocuiri sau modificări vor fi actualizate pe pagina noastră de internet cât de curând posibil.

 

Consimțământul pentru înregistrarea și păstrarea datelor Dvs. cu caracter personal

Utilizatorul acestui website înțelege și își exprimă consimțământul explicit pentru datele obligatorii și voluntare colectate de la acesta în procesul achiziționării și/sau înscrierii pentru evenimentele Bucharest Business Education (și/sau alte societăți asociate, după caz). Utilizatorul și/sau cumpărătorul și/sau titularul biletului de participare își exprimă, în plus, permisiunea pentru ca datele referitoare la contul(rile) de utilizatori proprii să fie păstrate de Bucharest Business Education. Se convine ca Bucharest Business Education să dispună de un interval de timp rezonabil pentru ștergerea oricăror informații personale în orice moment, pe care utilizatorul și/sau Titularul Biletului nu le mai dorește a fi păstrate.

Utilizatorul website-ului și/sau cumpărătorul și/sau titularul biletului de participare și/sau clientul confirmă și acceptă că datele acestora vor fi utilizate în scopuri comerciale, în conformitate cu această Politică de Confidențialitate și T&C și pot fi păstrate și arhivate în acest scop. Orice solicitare de eliminare a datelor trebuie adresată în scris către Bucharest Business Education, la adresa office@bbi.ro. Orice solicitări vor fi prelucrate, în general, într-o perioadă de 30 de zile.

 

Consimțământul pentru participarea la sondaje online/offline 

Utilizatorul website-ului, cumpărătorul, titularul biletului de participare, clientul își exprimă prin prezenta consimțământul pentru ca Bucharest Business Education să păstreze orice informații comunicate voluntar către Bucharest Business Education în decursul participării la un sondaj online, în orice moment. De asemenea, se confirmă și se acceptă că datele pot fi utilizate în scopuri comerciale, în conformitate cu prezenții T&C și cu Politica de Confidențialitate și că vor fi păstrate și arhivate în acest scop.

 

Neacordarea de garanții și limitarea răspunderii 

Serviciile, inclusiv website-ul și toate informațiile, inclusiv, dar fără a se limita text, grafică și hyperlinkuri, materiale, servicii și funcții conținute de acestea sunt oferite în starea în care acestea se află și după cum sunt acesta disponibile, cu scop informativ și exclusiv pentru utilizarea exclusivă și plăcerea Dvs. Nu este acordat niciun fel de garanție, implicită, explicită, contractuală sau statutară, inclusiv, dar fără a se limita la orice garanții privind titlul, lipsa încălcărilor drepturilor terților, vandabilitatea, calitate satisfăcătoare, corectitudine, compatibilitatea cu un anumit scop și lipsa oricăror virusuri informatice sau a altor componente dăunătoare sau rău intenționate, cod, agent, program sau macro-uri distructive sau corupte, în legătură cu website-ul sau cu orice informații și materiale furnizate prin website sau în cadrul evenimentelor promovate pe website.

 

Bucharest Business Education nu garantează și nu va fi în niciun caz răspunzătoare pentru nicio daună, pierdere sau cheltuială (inclusiv, dar fără a se limita la daune directe, indirecte, speciale, circumstanțiale, consecutive sau punitive, profituri neobținute, activități nerealizate, oportunități nevalorificate, pierderea fondului de comerț sau costuri de înlocuire) apărute în orice mod din sau în legătură cu (a) exactitatea, actualitatea, sincronizarea, caracterul adecvat sau complet al informațiilor, materialelor, serviciilor și/sau funcțiilor furnizate prin sau conținute în website; (b) accesul, utilizarea sau imposibilitatea de a utiliza și/sau accesa website-ul, faptul că serviciile și/sau orice informații sau orice materiale de pe website vor fi neîntrerupte, sigure sau fără erori, defecte, greșeli sau omisiuni sau că orice defect identificat va fi corectat imediat; (c) faptul că website-ul sau orice informații sau materiale asigurate prin acesta vor satisface cerințele Dvs. sau că nu conțin viruși sau alte materiale rău-intenționate, ștergerea fișierelor, întârzieri ale operațiunilor sau transmiterii, netransmiterea informațiilor, dezvăluirea comunicării, cod, agent, program sau macro-uri distructive sau corupte, defectarea oricărui sistem, server sau conexiuni și/sau funcții; (d) orice servicii, produse, informații, date, software, sau alte materiale obținute, tipărite sau descărcate de la website-ul Bucharest Business Education sau de pe orice alt website sau pagină de internet conectată cu website-ul sau de la orice altă parte menționată pe website; (e) orice dispută apărută între Dvs. și orice furnizor terț de servicii al website-ului, chiar și în cazul în care Bucharest Business Education a fost înștiințată cu privire la posibilitatea apariției unor asemenea daune, pierderi sau cheltuieli și (f) faptul că utilizarea materialelor afișate pe website nu vor încălca drepturile terților. Acest paragraf va intra în vigoare în măsura maximă permisă de lege.

Consimțiți și sunteți de acord că Bucharest Business Education (și/sau furnizorii acesteia, după caz) nu va purta răspunderea și nu există nicio garanție în legătură cu securitatea niciunei informații transmise de sau către Dvs. prin intermediul website-ului sau prin orice alte mijloace, cum ar fi email-uri, mesaje, adrese și buletine informative sau orice alt tip de comunicare, anunț sau înștiințare, și prin prezenta acceptați  riscul că orice informații transmise sau primite în conformitate cu cele de mai sus ar putea fi accesate, copiate, modificate, schimbate, distribuite de terți neautorizați și/sau dezvăluite de Bucharest Business Education și asociații, directorii, salariații, partenerii sau agenții acesteia către terți, care declară că sunteți Dvs. sau că acționează sub autoritatea Dvs.

De asemenea, se convine că nu veți trage Bucharest Business Education sau pe oricare dintre asociații, directorii, salariații, consultanții sau agenții acesteia la responsabilitate sau răspundere, în baza unui contract, dol (inclusiv neglijență sau încălcarea unei obligații legale), pe baza principiului echității sau în alt fel, pentru niciun astfel de acces sau dezvăluire și pentru nicio daună, pierdere, cheltuieli sau costuri de nici un fel (directe sau indirecte, previzibile sau imprevizibile) suferite sau care cad în sarcina Dvs. ca urmare a oricărui asemenea acces, utilizări ale website-ului sau orice dezvăluiri.

De asemenea, trebuie să înțelegeți și să conveniți că unele țări/jurisdicții nu permit excluderea sau limitarea răspunderii și că este posibil ca limitarea de mai sus să nu se aplice în cazul Dvs. Cu toate acestea, în cazul în care sunteți nemulțumiți de orice parte a website-ului sau de oricare dintre acești Termeni și Condiții, remediul Dvs. exclusiv este de a nu mai utiliza website-ul sau serviciile noastre.

De asemenea, sunteți de acord în mod expres că Bucharest Business Education nu va fi responsabilă sau răspunzătoare pentru niciun fel de conținut sau atitudine amenințătoare, defăimătoare, obscene, ofensatoare sau ilegale ale niciunei alte părți sau pentru nicio încălcare a drepturilor terților, inclusiv drepturi de proprietate intelectuală pe acest website sau în timpul furnizării serviciilor sau în cadrul unui curs/training/workshop/eveniment organizat de Bucharest Business Education.

 

Decizii de afaceri independente

Consimțiți și sunteți de acord că nicio decizie de achiziție, de afaceri, decizii de natură financiară, juridică, personală sau medicală luată pe baza unei îndrumări primite prin website sau ca urmare a participării Dvs. la un curs/training/workshop/eveniment nu sunt influențate de nicio relație sau legătură anterioară cu Bucharest Business Education sau de niciunul dintre directorii, administratorii, salariații, consultanții sau reprezentanții acesteia. În situația în care vă angajați într-o relație contractuală cu orice speaker/trainer/profesor/invitat și/sau orice reprezentanți ai Bucharest Business Education la/sau în urma unui curs/training/workshop/eveniment, vă asumați riscul în această privință și confirmați că Bucharest Business Education nu are nicio răspundere în legătură cu niciun contract sau relație încheiate între Dvs. și respectivul speaker/trainer/profesor/invitat și/sau reprezentanții Bucharest Business Education.

 

Despăgubiri acordate utilizatorului 

Confirmați că, în măsura permisă prin legea aplicabilă, sunteți de acord să renunțați la oricare și toate pretențiile și/sau cererile de răspundere pe care le-ați putea avea față de Bucharest Business Education, apărute din sau în legătură cu utilizarea, de către Dvs., a website-ului sau a serviciilor, inclusiv asumarea responsabilității depline a achiziției, participării și/sau rezultatelor oricăror decizii luate de Dvs. după participarea la oricare dintre evenimentele Bucharest Business Education. De asemenea, sunteți de acord să exonerați de răspundere și să despăgubiți pe deplin Bucharest Business Education, pe asociații, directorii, salariații și consultanții sau reprezentanții acesteia față de toate acțiunile, pretențiile, obligațiile, răspunderile sau eventualele răspunderi, daune, pierderi, costuri și cheltuieli, inclusiv cheltuieli de judecată apărute din (i) utilizarea și accesul Dvs. la website sau la servicii; (ii) din încălcarea, de către Dvs., a prevederilor prezenților T&C și/sau (iii) în legătură cu utilizarea, de către Dvs., a website-ului, formulate împotriva Bucharest Business Education de către un alt utilizator, furnizori terți sau orice terț, inclusiv, dar fără a se limita la orice drept de autor, drept de proprietate sau de confidențialitate.

 

Proprietate intelectuală 

Toate mărcile de comerț, drepturile de autor, alte drepturi de proprietate intelectuală și drepturile de proprietate asupra acestui website sau asupra oricărui eveniment organizat de Bucharest Business Education, indiferent dacă sunt protejate sau nu prin înregistrare oficială anterioară, inclusiv, dar fără a se limita la, text, software, cod, scripturi, site-uri de internet, muzică, sunet, fotografii, video, grafică, interfață grafică pentru utilizator, formulare, grafice sau orice alt mediu, conținut sau material conținut pe website sau prezentat în cadrul oricărui eveniment (sub rezerva drepturilor unui speaker/trainer/profesor/invitat) sau dezvoltate ca urmare a oricărui eveniment vor aparține Bucharest Business Education sau altor furnizori terți de conținut, dacă este cazul și puteți utiliza acest material numai cu autorizația explicită a Bucharest Business Education în această privință. („Conținut”).

Nu aveți permisiunea de a vinde, copia, reproduce, distribui, modifica, afișa, transmite, reutiliza, re-posta sau utiliza în alt fel Conținutul, în niciun scop public sau comercial ori pentru o perioadă mai îndelungată decât este necesar, fără permisiunea prealabilă scrisă a Bucharest Business Education. 

În cazul în care aveți o solicitare în ceea ce privește orice material conținut sau publicat pe acest website, ne puteți contacta, cu includerea dovezii relevante, iar noi vom analiza, vom fi deschiși pentru a rectifica, modifica și/sau scoate respectivul element de pe website-ul nostru. 

Bucharest Business Education își rezervă toate drepturile care nu sunt acordate în mod expres în și asupra website-ului, asupra conținutului și materialelor din acesta.

 

Evidențe
Consimțiți că evidențele Bucharest Business Education în legătură sau cu privire la utilizarea de către Dvs., accesul, comunicarea, tranzacțiile, instrucțiunile sau operațiunile website-ului sau serviciilor vă sunt opozabile în toate privințele și vor reprezenta dovezi concludente pentru respectivele comunicări, tranzacții, instrucțiuni sau operațiuni.

 

Sunteți de acord că evidențele respective pot fi admise ca probe și că nu puteți contesta sau obiecta față de admisibilitatea, încrederea, exactitatea sau autenticitatea conținutului evidențelor respective doar pe baza că evidențele respective au fost în format electronic sau au fost obținute ori sunt rezultatul unui sistem informatic, și drept urmare, prin prezenta ați renunțat la orice drepturi, dacă există, de a obiecta în acest sens.

Sunteți de acord să primiți buletinul informativ al Bucharest Business Education, ultimele informații și oferte cu privire la evenimentele Bucharest Business Education, precum și oferte, informații ale companiilor din grup, partenere sau afiliate, atunci când navigați pe alte website-uri. În acest sens, sunteți de acord să permiteți acțiunea modulelor cookie și a altor instrumente online de marketing digital pentru personalizarea conținutului website-ului, a funcțiilor rețelelor sociale și pentru analizarea traficului, prin comunicarea stării Dvs. de navigare către partenerii de publicitate și rețele sociale ale Bucharest Business Education, cum ar fi Facebook, Linkedin, Google etc.

 

Forța Majoră

Bucharest Business Education nu va fi responsabilă sau răspunzătoare pentru neîndeplinirea, anularea, eroarea, întreruperea sau întârzierea în îndeplinirea obligațiilor ce îi revin, în funcționarea Website-ului, în furnizarea serviciilor (sau a unei părți a acestora) și pentru nicio inexactitate, lipsa încrederii sau compatibilității în ceea ce privește conținutul website-ului, în cazul în care acest lucru este consecința, în tot sau în parte, directă sau indirectă, a unui eveniment sau a unei neîndepliniri care nu intră sub controlul rezonabil al Bucharest Business Education, care include, dar nu se limitează la: (a) orice calamități naturale, inclusiv, dar fără a se limita la cutremure, inundații, alunecări de teren, trăsnete, fenomene naturale, incendii și alte dezastre naturale; (b) decizii naționale sau internaționale, legislație, acte, dispoziții, directive, politici, restricții, reglementări, statute, interdicții sau măsuri de orice fel din partea oricărei instanțe, autorități guvernamentale, parlamentare și/sau de reglementare impuse sau care urmează a fi impuse; (c) întreruperea alimentării cu energie, acte sau omisiuni din partea oricărui operator de rețea de telecomunicații sau situații în care liniile de comunicare (din România sau din străinătate) nu pot fi utilizate și (d) acte sau omisiuni ale oricărui furnizor de servicii terț sau a oricărei părți pentru care Bucharest Business Education nu este responsabilă.

În cazul în care un eveniment este anulat din cauza unui dezastru natural, accident inevitabil, incendiu, cădere de tensiune, inundație, sau orice altă calamitate, sau pe motive de terorism, amenințări teroriste, răscoale, greve sau blocaje sau orice alte evenimente care nu se află sub controlul direct al Bucharest Business Education, Bucharest Business Education poate, la libera sa alegere, amâna evenimentul față de programul inițial. Participanții, inclusiv titularii biletelor de participare, nu vor avea dreptul de a solicita rambursarea sau orice costuri, cheltuieli, pierderi, daune sau obligații care ar putea intra în sarcina acestora sau fi suferite de aceștia ca urmare a unei asemenea amânări nefericite.

 

Notificări
Orice notificări, solicitări sau alte comunicări oficiale vor fi considerate transmise de către Bucharest Business Education către Dvs. prin publicare pe acest website sau prin e-mail direct ori scrisoare recomandată. În cazul în care sunt transmise prin e-mail, vor fi considerate trimise în momentul transmiterii către adresa Dvs. de e-mail comunicată către Bucharest Business Education în scris în procesul de accesare sau înscriere pe website și vor intra în vigoare la data și ora transmiterii prin serverul de email operat de către Bucharest Business Education și/sau de furnizorul de servicii al acesteia, dacă Bucharest Business Education nu primește un mesaj automat de neexpediere sau orice mesaj de răspuns de eroare, prin care se specifică faptul că emailul nu a fost transmis cu succes în căsuța Dvs. de email.

 

În orice moment, Bucharest Business Education poate specifica și indica prin T&C alte metode de transmitere a notificărilor, inclusiv, dar fără a se limita la orice formă de comunicare sau transmitere, cum ar fi Facebook, Twitter, SMS, Wechat sau WhatsApp, precum și momentul la care notificarea va fi considerată transmisă.

 

Declarație generală de declinare a responsabilității 

Bucharest Business Education și niciun furnizor de conținut al acesteia nu vor fi responsabili pentru nicio eroare sau întârziere a conținutului furnizat în timpul prestării serviciilor sau pe website și nici pentru vreun demers întreprins în baza acestora. Bucharest Business Education nu își asumă nicio obligație de monitorizare, filtrare, cenzurare sau analiză a transmisiunilor și a altor asemenea pe website și declină orice responsabilitate sau răspundere apărută din conținutul de pe website, inclusiv. dar fără a se limita la eroare, defăimare, calomnie, omisiune, afirmații false, limbaj obscen, pornografie, profanare, inexactitate sau alte materiale controversate conținute în oricare dintre informațiile de pe website.

 

Nulitate parțială

În cazul în care orice clauză sau parte din acestea, cuprinse în T&C sunt considerate nevalabile, clauza respectivă sau parte din aceasta vor fi eliminate, iar clauzele rămase nu vor fi afectate, fiind pe deplin aplicabile si producând efectele dorite de părți.

 

Legea aplicabilă 

Prin accesarea acestui website și/sau prin utilizarea website-ului și a oricăror servicii, ați luat la cunoștință și ați convenit că legislația din România, împreună cu T&C și cu Politica de Confidențialitate vor guverna întreaga relație cu Bucharest Business Education.

 

Mediere
În situația apariției oricărei dispute, controverse sau pretenții din sau în legătură cu T&C cuprinse în prezentul document, inclusiv Politica de Confidențialitate și orice neînțelegeri cu privire la existența, valabilitatea, încălcarea sau încetarea acestora, părțile se obligă să facă eforturi pentru soluționarea pe cale amiabilă, prin apelarea la un mediator, iar în cazul în care părțile nu pot ajunge la o soluție amiabilă, acestea vor deferi disputa Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României, care va soluționa în complet de trei arbitri, pe baza legii române.

Consimțământ general 

Prin continuarea accesului și utilizării acestui website, ați luat la cunoștință și prin prezenta confirmați că ați fost de acord și v-ați exprimat acordul deplin pentru ca Bucharest Business Education să vă contacteze pentru oportunități sau evenimente viitoare. Vă exprimați acordul explicit ca adresa Dvs. de email să fie inclusă lista de corespondență a Bucharest Business Education, pentru principalele scopuri de notificare cu privire la produsele și/sau serviciile ce vă sunt oferite de Bucharest Business Education și/sau grupul, partenerii sau afiliații acesteia. 

 

Suntem deschiși la orice comentarii, feedback și reclamații constructive. Puteți contacta Bucharest Business Education la adresa de email office@bbi.ro sau la nr. de telefon +40726302969

Protecția datelor cu caracter personal